بیمه های اشخاص گروهی

جبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، تا سقف های مندرج در قرارداد.


بیمه های اشخاص گروهی

بیمه مازاد درمان گروهی

موضوع بیمه:

جبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، تا سقف های مندرج در قرارداد.
پوشش هایی که بیمه گذار می تواند در این قرارداد انتخاب نماید عبارت است از:

  1. جبران هزینه های بستری به جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف، هزینــه عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن، بستری شـدن در بیمارستان و مراکــز جراحــی محدود Daycare
  2. جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین
  3. جبران هزینه اعمال جراحی مهم ( اصلی): شامل سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان
  4. جبران هزینه های پاراکلینیکی (۱): شامل ســـونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آرآی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری
  5. جبران هزینه های پاراکلینیکی (۲): شامل تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم.
  6. جبران هزینه جراحی های مجاز سرپایی و بدون بستری: شامل شکستگی ها و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپــوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانــی (به استثناء رفع عیوب دیـــد چشم)
  7. هزینه رفع عیوب انکساری دید چشم، چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات) " ۳ دیوپتر" یا بیشتر باشد.

  * توضیح: این بیمه نامه به صورت گروهی و برای کارکنان شاغل در یک سازمان و همه افراد تحت تکفل آنها صادر می شود.

 


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شماصفحه اول | خدمات بیمه | اخبار بیمه | فرم ها | شماره حساب | تماس با ما


صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، تقاطع اباذر، بالای بانک کشاورزی، طبقه سوم واحد ۳۵
تلفن: ۴۴۹۶۵۰۰۱ (۰۲۱) | نمابر: ۴۴۹۶۵۰۰۲ (۰۲۱)


© 2017 (www.Novin3141.ir). All rights reserved | Powered By : dorweb.ir