بیمه های باربری

بیمه های باربری شامل بیمه حمل داخلی و بیمه های حمل و نقل بین المللی است.


بیمه های باربری
۱- بیمه حمل داخلی 
این بیمه محموله هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آب دیدگی و ... تعمیم می‌دهد.

۲- بیمه‌های حمل و نقل بین المللی 
شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن، با هر یک از شرایط A, B, C و ... که مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می‌شود.

انواع پوشش‌ها :
- از بین رفتن کامل کالا (TOTAL LOSS) 
در این بیمه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی وسیله نقلیه و یا غرق کامل آن، تحت پوشش خواهد بود.
 
خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط (A)
این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در متن کلوز راپوشش می‌دهد.

خسارت همگانی

مسئولیت مشترک در تصادم  

خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (B)
این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در متن کلوز را پوشش می‌دهد. تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
 • آتش سوزی یا انفجار.
 • به‌ گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری.
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار.
 • تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.


خسارت همگانی  

مسئولیت مشترک در تصادم
 
خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (C)
این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در متن کلوز را پوشش می‌دهد. تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
 • آتش سوزی یا انفجار.
 • به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری.
 • تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:
 • فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.خسارت همگانی

مسئولیت مشترک در تصادم


بخشی از استثنائات مندرج در کلوزهای A ,B , C:
بیمه های باربری به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به این شرط، "بسته بندی" شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند)
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد. (به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲)
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتاً در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال نمی گردد.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند.
 • عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد.
 • نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائل مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شماصفحه اول | خدمات بیمه | اخبار بیمه | فرم ها | شماره حساب | تماس با ما


صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، تقاطع اباذر، بالای بانک کشاورزی، طبقه سوم واحد ۳۵
تلفن: ۴۴۹۶۵۰۰۱ (۰۲۱) | نمابر: ۴۴۹۶۵۰۰۲ (۰۲۱)


© 2017 (www.Novin3141.ir). All rights reserved | Powered By : dorweb.ir